Southern Cruisers Riding Club

Wallachia chapter

Ride & Free

SCRC - Wallachia chapter
Informace podrobné - Členství

1. ČLENSTVÍ - práva a povinnosti
 
Každý člen SCRC má právo účastnit se kterékoliv oficiální klubové akce nebo vyjížďky.
Jedinou vyjímkou mohou být organizační omezení určité akce, jakými jsou početní omezení v ubytovacích kapacitách, vstupenkách na akce, lodních lístcích a podobně.
 
Člen SCRC nemusí platit členské příspěvky.
Jakékoliv finanční dary nebo příspěvky pro podporu konání akce nebo činnosti klubu jsou dobrovolné.
 
Člen SCRC se nemusí účastnit žádných povinných schůzí či jednání.
Základním principem činnosti klubu je společná jízda na motocyklech.
 
Člen SCRC není povinen účastnit se organizace akcí a vyjížděk.
Tato činnost je samozřejmě dobrovolná i když pochopitelně vítaná.
SCRC není cestovní kancelář :-)
 
Člen SCRC nesmí kazit dobré jméno klubu v motorkářské komunitě nebo na veřejnosti.
Není tolerováno agresivní chování vůči druhým, ponižování nebo pomlouvání.
 
Člen SCRC je povinen dodržovat základní pravidla bezpečné jízdy na motocyklu.
Ten, kdo nechce dodržovat pravidla jízdy v koloně, musí jet mimo kolonu tak, aby neohrožoval jednotlivé členy kolony.
 
Člen SCRC NESMÍ nosit velké logo klubu SCRC na zádní straně vesty či bundy.
Toto nošení je povoleno výhradně na uzavřených akcích SCRC, kde má povolen přístup pouzen člen SCRC a není povolen vstup členům jiných klubů nebo veřejnosti ! Toto pravidlo platí pro Českou republiku. V ostatních státech se řídí dle dohody mezi místním SCRC a MC (např. ve Skandinávii a USA je nošení velkého loga na zádech povoleno).
Nošení domovenek na zadní straně oblečení je zakázáno i na na uzavřených akcích SCRC !!! Toto pravidlo se vztahuje i na jakékoliv napodobeniny třídílných "barev" MC klubů, byť neúplných : logo SCRC + jakákoliv doplňková nášivka podlouhlého zaobleného či rovného tvaru ap. Toto pravidlo platí celosvětově. Jeho nerespektování může být důvodem pro vyloučení z klubu !
 
Člen SCRC se účastní oficiálních akcí klubu.
Vzhledem k tomu, že se neplatí žádné členské příspěvky, je za zájem o pokračování členství v klubu SCRC považována účast na společných vyjížďkách našeho chapteru.
Účast alespoň na dvou oficiálních klubových vyjížďkách v roce je jistě to nejmenší, co může člen udělat pro fungování našeho klubu ;-)

2. ZÁJEM O ČLENSTVÍ
 
Pokud máte zájem o členství v našem klubu a konkrétně v naší pobočce, můžete kontaktovat kteréhokoliv našeho člena nebo vedení naší pobočky. Kontakty na vedení chapteru jsou v informacích.
Po vyjádření zájmu o členství budete zavedeni do e-mailového případně sms informačního seznamu klubových akcí a máte možnost účastnit se našich oficiálních akcí.
V případě, že se během roku ukáže Váš aktivní zájem o členství v klubu, dodržování pravidel a povinností uvedených výše, budete oficiálně přihlášeni jako členové SCRC - Wallachia chapter u vedení klubu SCRC v USA.
Následně se stanete oficiálním členem SCRC - Wallachia chapter, obdržíte členské číslo a můžete zároveň objednat jakékoliv klubové předměty u vedení našeho chapteru.