Southern Cruisers Riding Club

Wallachia chapter

Ride & Free

SCRC - Wallachia chapter
Informace podrobné - Jízda v koloně

1. ROZMÍSTĚNÍ MOTOCYKLŮ V KOLONĚ A DOPLŇOVÁNÍ
Toto je jedno z nejzákladnějších pravidel a je naprosto nezbytné jej dodržovat. Jinak si koledujeme o průser, protože pokud bude každý dělat něco jiného, tak se budeme za chvíli všichni válet v příkopě.

SPRÁVNÁ UMÍSTĚNÍ MOTOCYKLŮ A VÝMĚNA V KOLONĚ
SCRC - Wallachia chapter, kolona OK

1.a - Z tohoto vyobrazení je rozmístění a doplnění motocyklů v koloně asi každému zřejmé. První jezdec jezdí vždy v levém pásu kolony aby měl přes zpětné zrcátko co nejlepší rozhled na zbytek kolony. Poslední jezdec zajišťuje dohled nad kolonou popřípadě se stará o jezdce, který z nějakého důvodu zastavil. Během jízdy po silnici dodržujte dostatečné odestupy za jezdcem, který jede před vámi ve vedlejším pruhu kolony - aby nedošlo ke kolizi v případě, že se bude muset vyhnout nenadálé překážce na silnici (kanál, díra). Neměli byste jet na úrovni jeho zadního kola ale zhruba s 1 - 2sec. odestupem.
1.b - Méně zkušení jezdci a jezdci se slabšími motocykly by měli vždy jezdit hned za prvním jezdcem. Na konci kolony se totiž musí vždy při různých překážkách dojíždět kolona s vyšší rychlostí než v jejím středu nebo na jejím začátku.
1.c - V případě jízdy ve městě je kolona dost sevřená a zvláště na světelných křižovatkách je lépe jezdit ve dvou řadách vedle sebe pokud to šířka jízdního pruhu dovoluje. Nedochází tak k rozdělení kolony v případě rozsvícení červeného světla semaforu.
1.d - Jezdci v levém pruhu kolony by neměli jezdit příliš u středové čáry. Nezapomeňte, že váš motocykly není stejně široký jako vaše přední kolo. Jezděte tak, abyste nezasahovali řidítky, stupačkami nebo brašnami do levého jízdního pruhu. V opačném případě zbytečně rozčilujete nebo lekáte řidiče protijedoucích vozidel. Nezapoměňte, že se při projíždění levotočivé zatáčky nakláníte ještě více do protisměru. Není příjemné trefir hlavou nárazník protijedoucího náklaďáku.
1.e - Pokud se nějaký nedočkavý automobilista rozhodne kolonu předjíždět, nebraňte mu v tom jen proto, že je vás v koloně více. Při srážce na tom budete zcela jistě hůře. Snažte se automobilu místo uvolnit zařazením do jednoho pruhu u krajnice, zvětšit rozestupy mezi motocykly a umožnit mu předjetí.
1.f - Pokud jezdec před vámi nebo první jezdec provede signál rukou nebo nohou, opakujte jej abyste upozornili i jezdce za vámi. Jedinou vyjímkou je upozornění jezdce za vámi na zapomenutý zaplý blinkr nebo nerozsvícené potkávací světlo.
1.g - Kolona by neměla mít více jak 8-10 motocyklů. Při větším množství je vhodné rozdělit kolonu na více částí, které jedou nezávisle na sobě s velkým odstupem ( 100-300 metrů ).
1.h - Hlídejte ve zpětném zrcátku jezdce jedoucího za vámi !!!
Pokud jede někdo pomaleji, je důležité udržovat jeho rychlost a ne rychlost jezdce jedoucího před vámi. Každý nemá stejné zkušenosti a dovednosti. Je zbytečné kvůli spěchu donutit méně zkušeného jezdce udělat chybu a pak se starat o příjezd sanitky nebo odtah rozbitého motocyklu.
V případě poruchy či jiné nenadálé události, kdy se některý z jezdců odpojí z kolony, nemusí o tom vedoucí jezdec kolony vůbec vědět a celá kolona pak postiženému ujede. V případě, že jezdec za vámi zastaví nebo výrazně bez důvodu zpomalí, zpomalte či zastavte na vhodném místě také. Teprve po zjištění co se děje můžete pokračovat dále v jízdě.
Jakmile jedeme na společnou vyjížďku zodpovídáme jeden za druhého. Když společně někam vyjedeme, měli bychom se i společně vrátit. Pokud se někdo z kolony ztratí, není to jeho chyba ale chyba jezdce jedoucího před ním !

NESPRÁVNÉ DOPLNĚNÍ V KOLONĚ
SCRC - Wallachia chapter, kolona NO

ZÁSADNĚ NEPOUŽÍVEJTE TENTO ZPŮSOB DOPLNĚNÍ VOLNÉHO MÍSTA V KOLONĚ. Je nebezpečný !
Křižování při doplnění může použít pouze poslední jezdec, případně předposlední jezdec pokud má za úkol pomáhat poslednímu jezdci.

2. PARKOVÁNÍ MOTOCYKLŮ
SCRC - Wallachia chapter, kolona NO

Motocykly se parkují v naprosté většině případů zadní částí ke krajnici nebo okraji parkoviště. Je to důležité pro hladký odjezd z parkoviště aby nedocházelo ke zbytečným průtahům při řazení do kolony pro následnou jízdu.
Způsob a místo parkování určuje vždy první jezdec a ostatní se mu přizpůsobí.
Tento způsob parkování není samozřejmě možný, pokud má parkoviště takový sklon, že by nebylo možné odstavit motocykl na boční stojan.

3. SIGNÁLY RUKOU

Podrobné vysvětlivky k signálům rokou v koloně naleznete na těchto stránkách : skupinová jízda .
Každá z našich chapter nebo jiných klubů má trochu odlišný názor na četnost používání těchto signálů. V každém případě byste se měli přízpůsobit pravidlům vedoucího kolony. V opačném případě jeďte mimo kolonu a nenarušujte zažité zvyky jejich členů.
V naší chapter se tyto signály nepoužívají příliš často. Chceme aby se naši členové řídili spíše vlastním úsudkem, protože mnohdy nemusí jezdec jedoucí před vámi včas nebezpečí zaregistrovat a nebo není již schopen při manévru tento signál provést - proto není vhodné se na tyto signály bezmezně spoléhat. Už jsem zažil, že ve snaze provést signál jezdec málem se svým motocyklem upadl - to je rozhodně nebezpečné !
PRO ČLENY NAŠÍ CHAPTER :
ŘIĎTE SE PŘEDEVŠÍM VLASTNÍM ÚSUDKEM A SIGNÁLY RUKOU BERTE JAKO DOPLŇKOVÉ !! Neukazujte zbytečně neustále na nerovnosti na vozovce, když byla předtím u silnice dopravní značka na tato nerovnosti upozorňující, neukazujte zařazení kolony do jedné řady při zúžení vozovky nebo širokému protijedoucímu autu když máte sami se sebou problémy se této překážce vyhnout ap.

Nejčastěji používané signály rukou v naší chapter :

  • Zavřená ruka se vztyčeným ukazováčkem ukazuje šikmo dolů na směr, kde se vyskytuje nenadálá nerovnost na vozovce.
  • Zavřená levá ruka se vztyčeným ukazováčkem ukazuje nad přilbou z levé strany napravo potřebu zúžit kolonu pro vyhnutí se protijedoucímu vozidlu.
  • Při odbočení z hlavní silnice na vedlejší se v případech, kdy to bezpečnost vyžaduje (vyšší rychlost, nepřehledný úsek ap.), kromě blinkrů použije i upaží ruky do směru odbočení.
  • Vztyčená ruka nad hlavou s jedním prstem ukazuje na zařazení kolony do jedné řady.
  • Vztyčená ruka nad hlavou se dvěma prsty ukazuje na zařazení kolony zpět do dvou řad.
  • Upažená ruka s opakovaně zatínanou a rozevíranou pěstí ukazuje dalšímu jezdci, že zapoměl vypnout blinkr.
  • Upažená ruka, která se ze sevřené pěsti prudce otevře s roztaženými prsty ukazuje dalšímu jezdci, že zapoměl rozsvítit potkávací světla.

Další zajímavý odkaz pro jízdu v koloně : HOG Sunset Group Riding

SNAŽTE SE VŽDY V KOLONĚ JEZDIT TAK ABYSTE NEOHROŽOVALI JEZDCE JEDOUCÍ S VÁMI.